Naslovnica 2017-11-23T10:19:39+00:00

Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (FEAR)

Cilj projekta Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (FEAR) jest istražiti kako se pripovjednim strategijama i pripovijed(a)nim događajima strahovi oblikuju, potiču, usmjeruju i rastaču u svakodnevnoj izravnoj komunikaciji, ali i u javnome diskursu, u medijima i na društvenim mrežama, u književnosti, izvedbenim umjetnostima i dr.

Nadovezujući se na tradiciju istraživanja koja su Institut za etnologiju i folkloristiku upisala na kartu svjetske folkloristike, istraživački tim na projektu Naracije straha kani objediniti recentne spoznaje folklorističkih, književnoteorijskih, kulturnoantropoloških, feminističkih, psihoanalitičkih i drugih pristupa strahu u narativnim tekstovima različite provenijencije: usmeni, pisani, stari folkloristički zapisi, noviji etnografski zapisi, sudski zapisnici, logoraška svjedočenja, naracije mrežno oblikovanih “zajednica sjećanja” i “paranoičnih skupina”. Cilj projekta je pokazati prožimanje kodova pisane i usmene, medijske i mrežne „narativne kulture“, izdvojiti elemente pripovjedne artikulacije i autorefleksije govornika obuzetog strahom, kao i uočiti snagu magijskog potencijala jezika da govornika suoči sa strahom (tzv. ritualno „istjerivanje straha“), to jest terapijski na nj djeluje (npr. narativna terapija, priče o traumi). Brojnim terenskim istraživanjima, interaktivnim mrežnim Arhivom straha i teorijskim promišljanjima fenomena koji se – uz nadu i poniženje – smatra ključnim za razumijevanje novih geopolitičkih i kulturnih podjela zemalja svijeta, suradnici na projektu će pridonijeti boljem poznavanju političkog i afektivnog, grupnog i individualnog, društvenog i virtualnog ponašanja ljudi u čijem su temelju (mahom nesvjesni) strahovi, porivi i vjerovanja. Namjera mu je afirmirati folkloristiku kao humanistički utemeljenu, inovativnu i refleksivnu disciplinu koja svaki fenomen verbalnog folklora promatra u njegovoj cjelini – od individualnih inačica do kulturne posebnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. istraživanje naracija straha u starim zapisima i usmenoj tradiciji;
  2. istraživanje naracija straha u kontekstu nove usmenosti i digitalnog folklora;
  3. istraživanje politike naracija straha;
  4. kreiranje Arhiva straha